Indexen


Het kanon beschermt 80 tot 90 hectare tegen hagel. Dit betekent een investering van 41,80 euro per hectare met afschrijving over 10 jaar, een investering die zeker verantwoord is voor teelten met een hoog financieel saldo.

De gasvulling (flessen acetyleen, zuurstof en stikstof), goed voor 4 tot 6 uur schieten, kost zo'n 500,00 Euro per jaar.
Ter vergelijking: voor het bedrijf Van Praet (10 hectare), dat voornamelijk chrysanten, canna's en kassen heeft, kost een hagelverzekering ongeveer 10.000 euro per jaar.

Een minpunt zijn de hoge geluidspieken die het kanon veroorzaakt, tot 130 dB, gemeten aan de bron.
Regendouches zijn zeer geluiddempend.
Afstand in meters vanaf de machine Geluid sniveau Klankschaal gerealiseerd door dr. Jean Goujon
10 meter 130 decibel schreeuw van pijn
45 meter 120 decibel pop orkest
100 meter 110 decibel bus of vrachtwagen
150 meter 98 decibel bus of vrachtwagen
200 meter 90 decibel met open raam in de straat
500 meter 83 decibel met open raam in de straat
1000 meter 68 decibel zware discussie


Gevolgtrekking:

Na enkele jaren ervaring en studie kwam Marnix Van Praet tot een verbeterde versie van het klassieke hagelkanon. Door klimaatveranderingen en luchtverontreiniging neemt de kans op hagelschade toe.
Het risico wordt ook vergroot door de aanwezigheid van vaarwegen, hoogspanningsdraden, snelwegen en luchtvaartroutes.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙
Questions? Let's Chat
Customer Support
Need Help? Chat with us on Whatsapp