Principe van de schokgolf


Hail is produced when supercooled water droplets circle in an updraft region of a Cumulonimbus cloud. As the droplets circulate through areas of different temperatures and humidity, they accumulate in different layers of ice. The hailstone alternately freezes and melts as it moves through cold and warm air.
The clouds reach a height of 15000 meters, at a temperature of -50°C.

Hierdoor nemen hun snelheid en energie toe en hebben ze een groot ioniserend potentieel (ioniseren is het proces van het wegslaan van elektronen). Door de continue op en neergaande beweging van de golven ontstaat er een mix van polariteiten in de wolk. Dit leidt tot een kettingreactie van micro-explosies waardoor de ijskristallen instabiel worden.

Ze kunnen geen waterdruppels of damp meer opnemen. Ze vallen naar beneden en tijdens hun val doorkruisen ze de stoorzone die wordt veroorzaakt door de schokgolven. Hierbij worden de stenen gefragmenteerd.
De hagel bereikt uiteindelijk de grond als regen of natte sneeuw.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙
Questions? Let's Chat
Customer Support
Need Help? Chat with us on Whatsapp